Què són els suports d'impressió?

Els suports d’impressió són materials addicionals utilitzats en les impressions 3D en FDM per poder imprimir formes complexes (amb voladissos) durant el procés d’impressió.

Aquestes estructures són una part integral de la impressió 3D en FDM i ajuden a produir peces complexes on hi ha parts que no toquen la base de la impressora.

Com funcionen els suports d'impressió?

Els suports d’impressió són utilitzats per ajudar a mantenir les formes complexes en lloc durant el procés d’impressió. El material utilitzat per als suports és generalment diferent del material principal de la peça i pot ser retirat fàcilment una vegada acabada l’impressió. Els suports d’impressió es generen automàticament per les eines de programari d’impressió 3D en funció de la forma de la peça.

Com es retiren els suports d'impressió?

Els suports d’impressió es poden retirar fàcilment una vegada acabada la impressió. Això pot ser fet manualment mitjançant alicates, pinces o altres eines.

Un cop retirats els suports, la zona on estaven ubicats, queda rugosa. Per eliminar aquesta rugositat, és recomanable utilitzar llimes o paper de vidre de diferents gramatges. No recomanem utilitzar eines com les dremmel o similars perquè la velocitat de gir fa que el plàstic s’escalfi i en alguns casos es pugui deformar.

És important assegurar-se que els suports estiguin completament retirats i llimats abans d’utilitzar o pintar la peça acabada.